Board logo

標題: [課程查詢] City U Architecture and Civil Engineering 問題 [打印本頁]

作者: kwan3    時間: 2016-7-25 06:51 PM     標題: City U Architecture and Civil Engineering 問題

想問下完成City u既Architecture and Civil Engineering 學士課程 可否在本地HKU/CU繼續讀master of architecture ?
作者: A_MEN    時間: 2016-7-25 07:53 PM

引用:
原帖由 kwan3 於 2016-7-25 06:51 PM 發表
想問下完成City u既Architecture and Civil Engineering 學士課程 可否在本地HKU/CU繼續讀master of architecture ?
呢個department入面係無architecture既學位(只有asso升上先有)
其實 MArchi唔一定讀archi,好多讀fine arts,design 甚至computer science既人都可以讀到 Marchi
而多數HKU BArchi既學生好多都會去外國讀 master,所以位會有

如果真係想讀MArchi最好去問清楚課程先
landscape情況相約
作者: kwan3    時間: 2016-8-6 03:20 PM

多謝你既解答
另外我想問下city u其他department 有無architecture 既學士學位課程(除左top up)
我之前email過hku 佢地話個master課程要有architecture 既學士學位先可以😟
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://www.lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0